İş Kabanı - İK 04

soğuk depo ceketi -40°C’ye kadar koruma (Rct = 0,414m²K/W)/

omuzlar ve dirseklerde ekstra koruma astarı

yüksek seviye ekstra koruma sağlayan termal astar

Dikişli ek dikiş yerleri/soğuk girişini önler

Default 2
Default 3
Default 4
Default 5